"cel mai important trade-laminator din România"

Termeni și condiții

Furnizor  =  este denumirea comercială a S.C. Fereastra S.U.K.I SRL, persoană juridică de naţionalitate română, având sediul social în judeţul ILFOV, Moara Vlăsiei,Otopeni, Str. Agromec nr 3, având număr de ordine în Registrul Comerţului J23/480/2009, cod unic de înregistrare fiscală RO25189801
Client  =  persoană juridică sau orice entitate juridică care are sau obţine acces la CONŢINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziţie de către Furnizor (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între Furnizor şi acesta şi care necesită crearea şi utilizarea unui CONT.
Cont  =  secţiunea din Site formată din datele de autentificare (nume utilizator, adresa de e-mail, parolă) care permite Clientului/Cumpărătorului trimiterea Comenzii şi care conţine informaţii despre Client şi istoricul comenzilor acestuia în Site.
Site  =  domeniul <a href="/www.infoliereprofile.ro" title="fereastra SUKI">www.infoliereprofile.ro</a> şi subdomeniile acestuia.
Comandă  =  un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Furnizor şi Client prin care Clientul transmite Furnizorului, prin intermediul Site-ului intenţia sa de a achiziţiona Bunuri şi Servicii de pe Site.
Bunuri şi Servicii  =  orice produs sau serviciu, inclusiv documentele şi serviciile menţionate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Furnizor către Client.
Campanie  =  acţiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri şi/sau Servicii având un stoc limitat şi predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Furnizor.
Contract  =  reprezintă contractul la distanţă încheiat între Furnizor şi Client, fără prezenţa fizică simultană a Furnizorului şi a Clientului.
Conţinut =
• toate informaţiile de pe Site care pot fi vizualizate şi accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
• conţinutul oricărui e-mail trimis Clienţilor de către Furnizor prin mijloace electronice şi/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
• orice informaţie comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Furnizorului, Clientului, conform informaţiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
• informaţii legate de Produsele şi/sau Serviciile şi/sau preţurile practicate de Furnizor într-o anumită perioadă;
• informaţii legate de Produsele şi/sau Serviciile şi/sau preţurile practicate de către un terţ cu care Furnizorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
• date referitoare la Furnizor.
Newsletter  =  mijloc exclusiv electronic (e-mail sau SMS) de informare periodic asupra Produselor şi Serviciilor şi/sau a promoţiilor desfăşurate de către Furnizor într-o anumită perioadă de timp, fără niciun angajament din partea Furnizorului cu referire la informaţiile conţinute de acesta.
Tranzacţie  =  încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun şi/sau Serviciu de către Furnizor către Client, prin utilizarea serviciilor procesatorului de plăţi electronice agreat de către Furnizor.
Specificaţii  =  toate specificaţiile şi/sau descrierile Bunurilor şi Serviciilor aşa cum sunt precizate în descrierea acestora.

DOCUMENTE CONTRACTUALE
Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Clientul este de acord cu formă de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Furnizorul îşi derulează operaţiunile comerciale.
Notificarea primită de către Client, după efectuarea Comenzii are rol de informare şi nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.
Pentru motive justificate, Furnizorul îşi rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor şi/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri şi/sau Servicii din Comandă va anunţa Clientul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziţia Furnizorului la efectuarea Comenzii. Sumele deja achitate vor fi returnate acestuia.
Contractul se consideră încheiat între Furnizor şi Client în momentul primirii de către Client de la Furnizor, prin intermediul poştei electronice şi/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii sau la ridicarea produselor comandate direct de la sediul Furnizorului.
Documentul şi informaţiile puse la dispoziţie de către Furnizor pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind actele suplimentare (dacă există) emise de către Furnizor pentru Produsele achiziţionate.

POLITICA DE VÂNZARE ONLINE
Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client.
Pentru motive justificate Furnizorul îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul Clientului în vederea efectuării unei Comenzi şi/sau la unele din modalităţile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activităţii Clientului pe Site, acţiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Furnizorul.
Comunicarea cu Furnizorul se poate realiza prin interacţiunea cu acesta, comunicarea prin adresele menţionate la secţiunea “contact” din Site. Furnizorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.
Furnizor poate publica pe Site informaţii despre Bunuri şi/sau Servicii şi/sau promoţii practicate de către acesta sau de către oricare alt terţ cu care Furnizor are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp şi în limita stocului disponibil.
Toate preţurile aferente Bunurilor şi/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în euro şi lei (RON) fără şi cu TVA
Toate informaţiile folosite pentru descrierea Bunurilor şi/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligaţie contractuală din partea Furnizorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ
Conţinutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text şi/sau conţinut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Furnizorului, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obţinute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licenţe de utilizare şi/sau publicare).
Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea şi/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conţinut în orice alt context decât cel original intenţionat de Furnizor, includerea oricărui Conţinut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Furnizor asupra Conţinutului precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea Conţinutului, decât cu acordul scris expres al Furnizor.
Clientul poate copia, transfera şi/sau utiliza Conţinut numai în cazul în care există un acord scris cu privire la acest lucru încheiat între Furnizor şi client
Niciun Conţinut transmis către Client sau Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare şi/sau vizualizare nu constituie o obligaţie contractuală din partea Furnizor şi/sau al angajatului/prepusului Furnizor care a mijlocit transferul de Conţinut, în cazul în care aceasta există, faţă de respectivul conţinut.

COMANDA
Clientul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor şi/sau Serviciilor dorite în coşul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda. Odată adăugat în coşul de cumpărături, un Produs şi/sau un Serviciu este disponibil în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coşul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Produsului/Serviciului.
Prin finalizarea Comenzii Clientul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete şi adevărate la data plasării Comenzii.
Prin finalizarea Comenzii, Clientul este de acord că Furnizorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil, în orice situaţie în care este necesară contactarea Clientului.
Furnizorul poate anula Comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacţiei, în cazul plăţii online;
invalidarea tranzacţiei de către procesatorul de carduri agreat de Furnizor, în cazul plăţii online;
datele furnizate de către Client, pe Site sunt incomplete şi/sau incorecte;
În cazul în care un Bun şi/sau Serviciu comandat de către Client, nu poate fi livrat de către Furnizor, acesta din urmă va informa Clientul asupra acestui fapt şi va returna în contul Clientului contravaloarea Bunului şi/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (şapte) zile de la data la care Furnizorul a luat la cunoştinţă acest fapt sau de la data la care Clientul şi-a exprimat în mod expres intenţia de reziliere a Contractului.

CONFIDENŢIALITATE
Informaţiile de orice natură furnizate de către Client Furnizorului, vor rămâne în proprietatea Furnizorului.
Nicio dezvăluire a condiţiilor de colaborare acceptate de părţi către terţe persoane nu va fi făcută de Client cu privire la Comanda/Contract fără consimţământul prealabil scris al Furnizorului.
Prin transmiterea de informaţii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiţi Furnizorului acces nerestricţionat şi irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afişa, modifica, transmite şi distribui aceste materiale sau informaţii. Sunteţi, de asemenea, de acord că Furnizorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informaţii pe care ni le-aţi trimis prin intermediul Site-ului. Furnizor nu va constitui subiect de obligaţii referitoare la confidenţialitatea informaţiilor trimise, dacă legislaţia în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.
Prin înscrierea în baza de date a Furnizorului, Clientul îşi oferă consimţământul expres, în limitele legislaţiei în vigoare, de a fi contactat de către terţi, parteneri ai Furnizor: furnizori de servicii de marketing, alţi furnizori de servicii, agenţii de stat, guvernamentale sau asociaţii din domeniul asigurărilor, atunci când legislaţia specifică prevede acest lucru, alte companii cu care Furnizor poate dezvolta programe comune de ofertare pe piaţă a Bunurilor şi/sau a Serviciilor, etc.

PUBLICITATE
Newsletterele Furnizorului sunt transmise prin intermediul site-ului.
Clientul are posibilitatea să îşi exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere să se înregistreze sau să Dezaboneze.

FACTURARE , PLATA
Preţurile Produselor şi Serviciilor afişate în comanda includ T.V.A. conform legislaţiei în vigoare.
Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Furnizorul va emite către Client o factură pentru Produsele şi Serviciile livrate, obligaţia Clientului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare. Transmiterea acestor informaţii se va face în procesul de completare şi transmitere a comenzii.
Furnizorul va transmite Clientului factura aferentă Comenzii ce conţine Bunuri şi/sau Servicii vândute de Furnizor precum şi pentru orice alte plăti aferente Comenzii, exclusiv în format electronic prin poştă electronică, la adresa de e-mail menţionată de Client în la completarea comenzii sau la înregistrare. Prin trimiterea Comenzii, Clientul îşi exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail menţionată în Contul sau.
Clientului îi revine obligaţia de a-şi actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul sau de înregistrat pentru o corectă comunicare cu acesta sau completare a acestor date pe documente.

LIVRAREA BUNURILOR
Furnizorul se obligă să livreze Produsele conform cu cerinţa Clientuli agreeata, în sistem de curierat door-to-door către Client sau prin ridicare directă de către acesta.
Furnizorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor şi va asigura transmiterea documentelor însoţitoare.
Furnizorul va efectua livrarea Bunurilor şi Serviciilor numai pe teritoriul României.
Detaliile de livrare a Bunurilor/Serviciilor incluzând dar nelimitându-se la timpul necesar livrării nu constituie o obligaţie contractuală din partea Furnizor, fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urma încălcării acestora.

GARANŢII
Toate Produsele comercializate de către Furnizor, cu excepţia celor Bunurilor resigilate, beneficiază de condiţii de garanţie conforme legislaţiei în vigoare şi politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt realizate de către Furnizor şi sunt în ambalajele originale.

TRANSFERUL PROPRIETĂŢII BUNURILOR
Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plăţii din partea Clientului în locaţia indicată în Comandă (înţelegând prin livrare  =  semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Furnizorului sau ridicarea produselor de la sediul Furnizorului).

RĂSPUNDERE
Furnizorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Clientul sau oricare terţă persoană o poate suferi că rezultat al îndeplinirii de către Furnizor a oricărei din obligaţiile sale conform Comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor şi Serviciilor după livrare şi în special pentru pierderea acestora.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Furnizor este înregistrată în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub numărul: (număr de înregistrare)
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Furnizor are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Clienţi.
Prin completarea datelor în formularul de creare de cont şi/sau de Comandă Clientul declară şi acceptă necondiţionat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a Furnizor, înregistrată în Registrul de Evidenţă a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul: (număr de înregistrare), şi îşi dă acordul expres şi neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate nelimitat teritorial şi/sau temporar de către Furnizor, afiliaţii şi colaboratorii acestora pentru desfăşurarea şi/sau derularea de către Furnizor, afiliaţii şi colaboratorii acestora de activităţi cum ar fi, dar fără a se limita la, activităţi comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor, de marketing şi publicitate, de , administrative, de cercetare de piaţă şi statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor. De asemenea, Clientul îşi dă acordul expres şi neechivoc că aceste date personale să poată fi transferate (cedate) de către Furnizor atât afiliaţilor. De asemenea, Furnizorul poate furniza datele Clientului cu caracter personal altor companii cu care se află în relaţii de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii de piaţă, asigurători.
Prin citirea Termenilor şi condiţiilor aţi luat la cunoştinţă faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date.
Informaţiile Clientului cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchetul General, Poliţie, instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

FORŢĂ MAJORĂ
Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen şi/sau în mod corespunzător, total sau parţial este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţă majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.
Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a Contractului fără că vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

LEGEA APLICABILĂ, JURISDICŢIA
Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Furnizor şi Clienţi / Clienţi se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Municipiul Bucureşti.

 

Încă din anul 2006 misiunea noastră este de a aduce mai multă culoare pe ferestrele clienţilor noştri.

 
Str Agromec nr 3, Moara Vlăsiei, Ilfov
Tel:(+4) 021 267 2144
Fax:(+4) 031 815 4009
 
Mobil: (+4) 0744 381 790
Email: vanzari@infoliereprofile.ro
Introduceți numărul de telefon!